Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alvorens het traject van start gaat dient er een opdrachtbevestiging en een machtiging verwerken persoonsgegevens getekend te worden, deze worden voor de coachee opgemaakt en per mail verstrekt. In de opdrachtbevestigng staan de belangrijkste afspraken en het doel van het coachtraject. 

Op de opdracht zijn de Algemene Voorwaarden voor leden van de beroepsvereniging NOLOC van toepassing (d.d. 11-05-2020, gedeponeerd bij de KVK onder dossiernummer 39086404).

Loopbaancoach Leeuwarden, Loopbaancoaching Leeuwarden, Boetzkes, Jobcoach Leeuwarden, Jobcoach, Loopbaancoach Friesland, Loopbaancoaching Friesland, Online coaching, online loopbaancoaching, keuzestress, millenial coaching, hoogsensitiviteit, coaching hsp, hoogsensitiviteit loopbaancoaching

Voel je Goed centrum Leeuwarden
En/óf online coaching