voordelen van loopbaancoaching voor de organisatie

Vele werkgevers en overheidsinstanties zien de meerwaarde van loopbaancoaching al in. Mocht u nog onbekend zijn met de voordelen van loopbaancoaching voor uw personeel, ziet u hieronder tal van te verwachten resultaten opgesomd:

1. Medewerker kan ‘de vinger erop leggen’ 
De medewerker wordt zich bewust van de plaatsen waar het ‘wringt’ in de huidige setting. Het gevoelsleven kan meer helder en concreet uitgelegd worden aan u als werkgever. Wat maakt dat het nu niet lekker loopt? Op welke punten schuurt het, in de werkzaamheden of juist in het team? Welke punten zijn juist krachtpunten? Welke werkzaamheden gaan de medewerker heel goed af, en kan hij/zij meer van doen. Welke werkzaamheden verlopen moeizaam en mogen kansen in gezocht worden? 
Als doel: De juiste persoon op de juiste plek! 

2. Medewerkers die bewust kiezen 
De medewerker krijgt een duidelijke visie waar hij/zij op termijn naartoe wil groeien, en is hier intrinsiek door gemotiveerd. Mocht de medewerker er voor kiezen om bij het bedrijf te blijven, doet hij/zij dit met volle overtuiging. Dit zal zich vertalen in inzet/motivatie, communicatie, opleidingsbereidheid en in kwaliteit. Mocht de medewerker er wel voor kiezen om elders op zoek te gaan naar een baan, is dit met een gegronde, doordachte reden en voor u een risico op ziekteverzuim of productiviteitsverlies minder. 

3. Positioneren van uw personeel / Behoud van medewerkers
De inzetbaarheid van uw medewerker wordt inzichtelijk en u kunt hierdoor uw personeel gemakkelijker op de juiste plek positioneren. De medewerker spreekt uit, en/of onderzoekt welke plekken in de organisatie gewenst zijn om naar door te stromen. Wanneer u in goed contact bent met uw medewerker, kunt u samen de resultaten uit het werkboek gebruiken om dit onderzoek in de organisatie aan te gaan. Hierdoor kunt u de loyaliteit en motivatie van uw medewerkers versterken en uw medewerker behouden binnen uw organisatie.

4. Assertiviteit
Behoefte aan meer assertiviteit bij uw medewerker(s)? Wellicht heeft u al eerder geïnvesteerd in een assertiviteitstraining maar het hielp dit niet voldoende?

Ik krijg regelmatig mensen bij mij aan tafel die al eens een assertiviteitstraining hebben gevolgd. Veel voorkomende reacties in mijn praktijk op assertiviteitstrainingen zijn: 
‘Ja, het was wel een kloppend verhaal’, ‘Ze hadden wel gelijk, maar het lukt mij gewoon niet’, ‘Ik werd hier naar toe gestuurd’, ‘Het lukt mij niet om dit in de praktijk toe te passen’

Het nemen van ‘eigen regie’, opkomen voor je mening en weerbaar zijn is een identiteitsvraagstuk. D.m.v. een groepstraining kan er externe druk worden opgelegd wat zelfs averechtse effecten kan hebben op mensen die minder assertief gedrag laten zien in het werkveld. 

D.m.v. een veilige 1-op-1 setting en gerichte oefeningen wordt op een natuurlijke manier de assertiviteit aangeboord. Uw medewerkers leren waar dit non-assertieve gedrag vandaan komt, wat maakt dat ze niet in actie komen als dat wel wordt verlangd en wat maakt dat ze niet / of nauwelijks op een natuurlijke manier opkomen voor hun mening. Dit heeft vaak oorzaken in de opvoeding en (trauma)patronen uit het verleden. D.m.v. een zeer respectvolle, doch doortastende benadering kom ik tijdens 1-op-1 coaching bij de kern. 

5. Vitale Medewerkers
Gezondere keuzes worden gemaakt waardoor ziekteverzuimrisico afneemt. Tijdens het traject wordt veel aandacht besteed aan de fysieke én mentale vitaliteit van uw medewerkers. De medewerker krijgt meer inzicht in zijn/haar gezondheidsvraagstukken en kan hierdoor bewustere keuzes maken. 

Wij werken het hele traject aan de vraag ‘Wat is gezond voor jou’?
De medewerker kijkt aan wat gezonde – en minder gezonde patronen zijn, en gaat deze inzetten of juist ombuigen. 

Mijn visie is dat medewerkersgezondheid én organisatiegezondheid hand-in-hand gaan.
Wanneer een medewerker gezondere keuzes maakt, kan hij/zij beter en sneller functioneren. Hij/zij kan meer werk verzetten in minder tijd, effectiever te werk gaan, duidelijker communiceren en sneller situaties overzien. En dit is pas een kleine greep uit de voordelen ;). 

Wat is goed voor mij én daarmee ook voor de organisatie?

 

6. Vraag aan u:

Dan rest mij deze vraag aan u:
Bent u bereid om te investeren in uw grootste kapitaal?

 

Loopbaancoach, life coach, persoonlijke coaching, loopbaan, keuzes, friesland, leeuwarden, ontwikkeling, werk coach, jobcoach, noloc gecertificeerd, boetzkes

* Een kleine disclaimer: 
Loopbaancoaching is te allen tijde een persoonlijk proces, voor eenieder zijn de daadwerkelijke resultaten van de coaching pas achteraf te beoordelen.
Kijk gerust op Google Reviews óf onder het kopje Reviews voor enkele persoonlijke ervaringen

Deze werkgevers gingen u voor:

"Educating the Mind without educating the Heart is no education at all." - Aristoteles