voordelen van loopbaancoaching voor werkgevers

Vele werkgevers en overheidsinstanties zien de meerwaarde van loopbaancoaching al in. Mocht u nog onbekend zijn met de voordelen van loopbaancoaching voor uw personeel, ziet u hieronder tal van te verwachten resultaten opgesomd:

1. Assertievere medewerkers:
Behoefte aan meer assertiviteit bij uw medewerker(s)? Wellicht heeft u al eerder geïnvesteerd in een assertiviteitstraining maar het helpt niet voldoende?

Het nemen van ‘eigen regie’, opkomen voor je mening en weerbaar zijn is een identiteitsvraagstuk. D.m.v. een groepstraining kan er externe druk worden opgelegd wat zelfs averechtse effecten kan hebben op mensen die minder assertief gedrag laten zien in het werkveld. 

D.m.v. 1-op-1 loopbaancoaching wordt de intrinsieke motivatie tot meer assertiviteit aangeboord. Uw medewerkers leren waar dit non-assertieve gedrag vandaan komt, wat maakt dat ze niet in actie komen als dat wel wordt verlangd en wat maakt dat ze niet / of nauwelijks op een natuurlijke manier opkomen voor hun mening. Dit heeft vaak oorzaken in de opvoeding en patronen uit het verleden. D.m.v. een zeer respectvolle doch doortastende benadering kom ik tijdens 1-op-1 coaching bij de kern. 

Na bewustwording ontstaat er weer ruimte voor persoonlijke groei. Wanneer u uw medewerker van een veilige (in de breedste zin van het woord) werkomgeving voorziet, kan het zaadje wat tijdens de coaching geplant is verder gaan groeien. Wat vervolgens gaat resulteren in daadkrachtigere en assertievere medewerkers, terwijl ze hun respectvolle houding in ere houden. 

2. Medewerkers die bewust kiezen om te blijven of om te vertrekken:
De gewenste bedrijfscultuur / randvoorwaarden en functie komen als resultaat uit het loopbaantraject. Medewerkers krijgen een duidelijke visie waar ze op termijn naartoe willen groeien, en zijn hier intrinsiek door gemotiveerd. Mochten medewerkers er voor kiezen om bij het bedrijf te blijven, doen ze dit met volle overtuiging. Dit zal zich ook vertalen in inzet/motivatie, opleidingsbereidheid en in kwaliteit. 

3. De inzetbaarheid van uw medewerkers wordt inzichtelijker en u kunt hierdoor uw personeel gemakkelijker op de juiste plek positioneren

4. Betrokkenheid en loyaliteit neemt toe waardoor ziekteverzuim afneemt. Hiernaast wordt er tijdens het traject ook aandacht besteed aan vitaliteit van uw medewerker, waardoor uw medewerker meer inzicht krijgt in zijn/ haar gezondheid en hier de regie over kan nemen. 

5. Uw medewerkers zijn naar grote waarschijnlijkheid uw grootste kapitaal. Investeringen in kapitaal zijn, zoals u weet, onmisbaar. Als resultaat van het traject kiest uw medewerker bewust voor de te zetten vervolgstappen en de aan te grijpen ontwikkelkansen. Een persoonlijk actieplan is een onderdeel van het loopbaantraject. 

 

* Ik wil u meegeven: Loopbaancoaching is te allen tijde een persoonlijk proces, voor eenieder zijn de daadwerkelijke resultaten van de coaching pas achteraf te beoordelen.

Loopbaancoach, life coach, persoonlijke coaching, loopbaan, keuzes, friesland, leeuwarden, ontwikkeling, werk coach, jobcoach, noloc gecertificeerd, boetzkes

"Educating the Mind without educating the Heart is no education at all." - Aristoteles